Gift wrapping service
for any occasion

Give a gift that's just too good to open!
Poznajcie nas

dlaczego chcemy
pomagać

Przeprowadziliśmy badania, które wykazały, że 72% przebadanych dzieci ma problemy z widzeniem.

Jako rodzina doświadczająca trudności związanych z dysfunkcjami naszych bliskich rozumiemy, jak ważna jest wczesna diagnoza.

Jako pedagodzy, żywimy głębokie zrozumienie i empatię wobec dziecka, które czuje się gorsze. Oto co nas skłoniło do założenia fundacji!

Nasza misja

Czym się
zajmujemy

Jako fundacja zapewniamy diagnozę widzenia u dzieci. Uczymy nauczycieli i rodziców, jak wychwycić symptomy zaburzeń wzrokowych już na wczesnym etapie, zanim problemy ze wzrokiem przerodzą się w kłopoty z nauką i niechęć do kontaktów z rówieśnikami.

Zachęcamy rodziców do regularnego badania wzroku swoich pociech u okulisty i optometrysty/ ortoptysty. Dodatkowo pomagamy sfinansować terapię widzenia dla zdiagnozowanych dzieci.

Warto być z nami

Niepowtarzalni,

bo

Jako jedyna organizacja prowadzimy badania wzroku w przedszkolach i szkołach podstawowych na tak dużą skalę. Nasza siła tkwi w połączeniu różnych dyscyplin i specjalistów, takich jak lekarze, diagności, terapeuci, nauczyciele i rodzice, w celu zintegrowanej opieki nad dzieckiem.
Styl życia

dziecko

w XXI wieku

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy znaczące zmiany w stylu życia, szczególnie zauważalny jest ogromny udział technologii mobilnej. U najmłodszych dzieci niekontrolowany dostęp może prowadzić do problemów psychofizycznych, wpływających niekorzystnie na ich rozwój.

co robimy

DLA RODZICÓW I DZIECI


Pragniemy zwrócić uwagę na coraz większą skalę problemów ze wzrokiem u dzieci. Chcemy pokazać, że proces widzenia to nie tylko wady wzroku, a zaburzenia funkcji wzrokowych nie da się skorygować okularami, ale ćwiczeniami oraz że okulista, optometrysta/ ortoptysta to nie to samo.

Badania widzenia

Organizujemy badania wzroku dla wszystkich dzieci w wieku 6-9 lat. Badania są przeprowadzane na terenie przedszkoli i szkół. Mają one na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości w procesie widzenia i zaopiekowanie się dzieckiem w przypadku ich wykrycia. Warunkiem uczestnictwa dziecka w programie jest wyrażenie zgody rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.

Spotkania

Na terenie placówek oświatowych organizujemy spotkania dla opiekunów dzieci na temat symptomów zaburzeń wzrokowych, ich konsekwencji na różnym etapie życia, roli okulisty, optometrysty, ortoptysty oraz pokazujemy po co dzieciom terapia widzenia. Spotkania w lekkiej i przyjaznej formie prowadzone są przez doświadczonego terapeutę i diagnostę, który na co dzień pracuje z dziećmi. Informacje o spotkaniach przekazywane są za pomocą placówek, do których uczęszczają dzieci.

Lista poradni

Budujemy ogólnopolską listę placówek diagnozy i terapii widzenia oraz listę poradni psychologiczno-pedagogicznych. W placówkach tych można skorzystać z kompleksowej pomocy okulistów, optometrystów i ortoptystów oraz specjalistów terapii widzenia, logopedów, psychologów czy terapeutów pedagogicznych.

wkrótce opublikujemy

Badania widzenia - czego się spodziewać

Kto przeprowadza badania

Przesiewowe badania widzenia w przedszkolu i szkole przeprowadza nauczyciel przedszkola lub tyflopedagog, który ukończył szkolenie „Wczesne wykrywanie zaburzeń widzenia w ramach przesiewowych badań widzenia" poziom: podstawowy lub rozszerzony i otrzymał zaświadczenie uprawniające do prowadzenia badań przesiewowych z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego jakim jest Karta Badania Wybranych Parametrów Wzrokowych.

Cel przesiewowego badania

Przesiewowe badanie widzenia to badanie profilaktyczne. Jego celem jest wyłonienie dzieci z nieprawidłowościami na wczesnym etapie ich życia. Podczas badania diagnosta sprawdza wybrane parametry w oparciu o normy wiekowe, ale nie rozpoznaje rodzaju zaburzeń. Wynik przesiewowego badania nie jest ostatecznym rozpoznaniem, ponieważ nie jest badaniem medycznym i nie może zastąpić pełnej diagnozy wzrokowej przeprowadzonej przez specjalistę (okulistę/ optometrystę/ ortoptystę).

Po badaniau w placówce

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wybranych parametrów wzrokowych rodzice i prawni opiekunowie dziecka otrzymują wskazanie do pogłębionej diagnozy specjalistycznej u okulisty, optometrysty/ ortoptysty.

Po badaniu medycznym

Po badaniu zaświadczenie optometryczne/ okulistyczne można dostarczyć do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem określenia metod i form do indywidualnych możliwości wzrokowych dziecka. WAŻNE! Dostarczamy ksero zaświadczenia - oryginał do wglądu.

RodzicuPrawny opiekunie dziecka

Masz więcej pytań?

Zadzwoń do nas lub skontaktuj się z nauczycielem opiekunem Twojego dziecka lub z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pod którą podlega placówka.

O technice Badań przesiewowych widzenia

Badania przesiewowe widzenia przeprowadzane są z wykorzystaniem karty diagnostycznej zwanej Kartą Badania Wybranych Parametrów Wzrokowych oraz bezinwazyjnych narzędzi diagnostycznych stosowanych w optometrii. Badanie wykonuje uprawniony do tego nauczyciel przedszkolny i tyflopedagog.

Więcej
Co robimy

dla oświaty
i samorządów

Wychodzimy z inicjatywą działań profilaktycznych na rzecz dzieci w zakresie wczesnego wykrywania problemów wzrokowych. Zwiększamy świadomość społeczeństwa na temat rozmiaru tych zaburzeń organizując badania przesiewowe, działania edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Wspieramy nauczycieli i specjalistów, zapewniając im wiedzę, narzędzia oraz inne formy pomocy w diagnozie i terapii.

Chcemy przyczynić się do poprawy sytuacji dzieci z zaburzeniami wzrokowymi poprzez współpracę międzysektorową, dlatego opracowaliśmy ogólnopolski program Spojrzeć Inaczej©, który obejmuje trzy niezależne projekty realizowane na poziomie regionalnym - umożliwiając tym samym dostosowanie działań do lokalnych potrzeb i na rzecz lokalnej społeczności.

Spojrzeć Inaczej© to przesiewowe badania widzenia, szkolenia specjalistyczne oraz konferencje naukowo-dydaktyczne dla oświaty.

Zrealizowane działania

01. Badania - pilotaż Słupsk

W roku szkolnym 2022/2023 ruszyła I edycja przesiewowych badań widzenia w ramach projektu Spojrzeć Inaczej© i została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska. Współorganizatorami były Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku wraz z marką ONYA®. Diagnozą zostały objęte 6-letnie dzieci z trzydziestu przedszkoli i szkół podstawowych na terenie miasta Słupska. W sumie przebadaliśmy 576 dzieci pod kątem wybranych parametrów wzrokowych (funkcji wzrokowych).

576
przebadanych dzieci w wieku 6 lat

35%

6-latków

To grupa wskazana do pogłębionej diagnozy specjalistycznej ze względu na nieprawidłowości w zakresie procesu widzenia tj. motoryki oczu, konwergencji, akomodacji.

37,5%

6-latków

To grupa wymagająca obserwacji w momencie rozpoczęcia edukacji szkolnej ze względu na szeroki wachlarz symptomów świadczących o problemach z widzeniem.

27,5%

6-latków

To grupa, która uzyskała wynik w normie.

33 z 202

6-latków

Pogłębiona diagnoza optometryczna nie jest refundowana przez NFZ. Zaledwie 33 dzieci wykonało badania, które potwierdziły problem.
Możesz pomóc sfinansować takie badania!

Słupsk, maj 2023

03. Relacja z
konferencji

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo - Dydaktyczna poświęcona funkcjom wzrokowym i ich znaczeniu w rozwoju i nauce dzieci. Wydarzenie zgromadziło znanych i cenionych przedstawicieli z dziedziny optometrii, ortoptyki, pedagogiki i fizjoterapii. Była to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również przyczyniła się do nawiązania nowych relacji między uczestnikami. Przerwa między sesjami była doskonałym momentem do nieformalnych rozmów, dyskusji i powstawaniu nowych przyjaźni. więcej na stronie Spojrzeć Inaczej©

Co inni mówią o nas?


Co Ty możesz zrobić

Wesprzyj nasze działania

Poznaj nasze inicjatywy i wesprzyj tą, która jest bliska Twojemu sercu. Wiemy, że wzrok kształtuje się do 9 roku życia, dlatego razem możemy zdążyć z pomocą odpowiednio wcześnie.

Oto co możesz zrobić

Wesprzyj nas jednorazową wpłatą albo deklarując stałe comiesięczne darowizny - w ten sposób deklarujesz, że chcesz być z nami na stałe. Pozwoli to nam realizować kolejne działania i poszerzać ich skalę. Pamiętaj, że nie ma za małych wpłat, liczy się każdy gest!

Twoje 150 zł
to jednorazowa terapia wzrokowa u specjalisty optometrysty/ ortoptysty
Twoje 200 zł
pozwoli sfinansować pogłębioną diagnozę optometryczną dla jednego dziecka
Wpłacam darowiznę
35 zł
70 zł
150 zł
200 zł
inna kwota

Wspieraj nas stale

Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania uzyskanego dochodu, w wysokości: do 6% w przypadku osób fizycznych, do 10% w przypadku osób prawnych. Jeżeli zechcesz skorzystać z tej ulgi wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem jest potwierdzenie dokonania przelewu. W tytule przelewu wpisz "Darowizna na cele statutowe".

Nazwa odbiorcy: Fundacja ONYA

Numer konta: Nest Bank 20 1870 1045 2078 1076 7578 0001

wesprzyj nas rozliczając PIT roczny

Przekaż 1,5% na badania wzroku dzieci

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Fundacja ONYA 15296
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1,5% możesz za pomocą darmowego programu do PIT ze strony naszego partnera!
Ważne Posiadamy punkty w różnych lokalizacjach w Polsce. Jeśli jesteś zainteresowany/a osobistym spotkaniem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
siedziba ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce
KRS 0001029405
NIP 657-297-79-86

Oddział ul. Wąwozowa 25/29, 02-796 Warszawa
Oddział ul. 3-maja 27/31, 81-364 Gdynia
Telefon +48 534 500 550
Rejestr instytucji szkoleniowych 2.26/00009/2024
Email fundacjaonya@gmail.com
Bank 20 1870 1045 2078 1076 7578 0001
Join us on Instagram for more designs!

Order a wrapping for a birthday gift and get baloons for free!


Order now
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam naszych produktów, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Szczegóły Rozumiem
Cookies