Gift wrapping service
for any occasion

Give a gift that's just too good to open!
Nr konta
20 1870 1045 2078 1076 7578 0001
Poznajcie nas

dlaczego chcemy
pomagać

Przeprowadziliśmy badania, które wykazały, że 72% przebadanych dzieci ma problemy z widzeniem.

Jako rodzina doświadczająca trudności związanych z dysfunkcjami naszych bliskich rozumiemy, jak ważna jest wczesna diagnoza.

Jako pedagodzy, żywimy głębokie zrozumienie i empatię wobec dziecka, które czuje się gorsze. Oto co nas skłoniło do założenia fundacji!

Nasza misja

Czym się
zajmujemy

Jako fundacja zapewniamy diagnozę widzenia u dzieci. Uczymy nauczycieli i rodziców, jak wychwycić symptomy zaburzeń wzrokowych już na wczesnym etapie, zanim problemy ze wzrokiem przerodzą się w kłopoty z nauką i niechęć do kontaktów z rówieśnikami.

Zachęcamy rodziców do regularnego badania wzroku swoich pociech u okulisty i optometrysty lub ortoptysty. Dodatkowo pomagamy sfinansować terapię widzenia dla zdiagnozowanych dzieci.

Warto być z nami

Niepowtarzalni,

bo

Jako jedyna organizacja prowadzimy badania wzroku w przedszkolach i szkołach podstawowych na tak dużą skalę. Nasza siła tkwi w połączeniu różnych dyscyplin i specjalistów, takich jak lekarze, diagności, terapeuci, nauczyciele i rodzice, w celu zintegrowanej opieki nad dzieckiem.
Styl życia

dziecko

w XXI wieku

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy znaczące zmiany w stylu życia, a szczególnie zauważalne jest uzależnienie od technologii mobilnej. U najmłodszych dzieci niekontrolowany dostęp może prowadzić do problemów psychofizycznych, wpływających niekorzystnie na ich rozwój.
Co robimy

Dla rodziców i dzieci

01. Organizujemy badania wzroku dla wszystkich dzieci w wieku od 6. Badania są organizowane w przedszkolach i szkołach. Mają na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości w procesie widzenia zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole.

Kilkuletnie dziecko nie powie nam, że źle widzi, ponieważ nie rozumie co znaczy widzieć prawidłowo. Prawdopodobnie za naturalne uznaje niewyraźne obrazki w książce czy "tańczące" litery przed oczami. Nierozpoznane i nieleczone odpowiednio wcześnie trudności z widzeniem, nie tylko utrudniają funkcjonowanie, ale mogą być przyczyną problemów w nauce oraz elementem dysleksji, dysgrafii.

02. Organizujemy spotkania dla rodziców iopiekunów dzieci zatytułowane „Krok po kroku do lepszej nauki - spotkanie o zaburzeniach wzrokowych u dzieci.” Spotkania w lekkiej i przyjaznej formie prowadzone są przez doświadczonego terapeutę i diagnostę, który na co dzień pracuje z dziećmi.

03.Budujemy ogólnopolską listę placówek diagnozy i terapii widzenia oraz listę poradni psychologiczno-pedagogicznych. W placówkach tych można skorzystać z kompleksowej pomocy okulistów, optometrystów i ortoptystów oraz specjalistów terapii widzenia, logopedów, psychologów czy terapeutów pedagogicznych. PRZEJDŹ DO LISTY PLACÓWEK

04.W odpowiedzi na pytania, z którymi się spotykamy przedstawiamy poradnik zawierający informacje o rodzajach trudności szkolnych i ich symptomach. Zawiera on wypowiedzi ekspertów z dziedziny wzroku, dysleksji rozwojowej. PRZEJDŹ DO PORADNIKA

Udział w badaniu

Zachęcamy wszystkich rodziców 6-latków do skorzystania z bezpłatnych badań widzenia organizowanych w placówkach przedszkolnych i szkolnych. Jeśli chcesz, by Twoje dziecko było objęte badaniem, zapytaj nauczyciela czy zgłoszono Twoją placówkę do programubadań.

Kolejne badania zaplanowaliśmy w Szczecinie i Kielcach. Relacja z ostatnich badań dostępna jest tutaj.

Gdzie na spotkanie

Najbliższe spotkanie dla rodziców zaplanowaliśmy na 6 listopada 2023 w Słupsku.

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie i facebooku oraz bezpośrednio w Waszych placówkach. Informacje dostępne będą również w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pod które podlegają placówki.

Co robimy

Dla rodziców i dzieci

01. Organizujemy badania wzroku dla wszystkich dzieci w wieku od 6. Badania są organizowane w przedszkolach i szkołach. Mają na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości w procesie widzenia zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole.

Kilkuletnie dziecko nie powie nam, że źle widzi, ponieważ nie rozumie co znaczy widzieć prawidłowo. Prawdopodobnie za naturalne uznaje niewyraźne obrazki w książce czy "tańczące" litery przed oczami. Nierozpoznane i nieleczone odpowiednio wcześnie trudności z widzeniem, nie tylko utrudniają funkcjonowanie, ale mogą być przyczyną problemów w nauce oraz elementem dysleksji, dysgrafii.

02. Organizujemy spotkania dla rodziców iopiekunów dzieci zatytułowane „Krok po kroku do lepszej nauki - spotkanie o zaburzeniach wzrokowych u dzieci.” Spotkania w lekkiej i przyjaznej formie prowadzone są przez doświadczonego terapeutę i diagnostę, który na co dzień pracuje z dziećmi.

03.Budujemy ogólnopolską listę placówek diagnozy i terapii widzenia oraz listę poradni psychologiczno-pedagogicznych. W placówkach tych można skorzystać z kompleksowej pomocy okulistów, optometrystów i ortoptystów oraz specjalistów terapii widzenia, logopedów, psychologów czy terapeutów pedagogicznych. PRZEJDŹ DO LISTY PLACÓWEK

04.W odpowiedzi na pytania, z którymi się spotykamy przedstawiamy poradnik zawierający informacje o rodzajach trudności szkolnych i ich symptomach. Zawiera on wypowiedzi ekspertów z dziedziny wzroku, dysleksji rozwojowej. PRZEJDŹ DO PORADNIKA

Udział w badaniu

Zachęcamy wszystkich rodziców 6-latków do skorzystania z bezpłatnych badań widzenia organizowanych w placówkach przedszkolnych i szkolnych. Jeśli chcesz, by Twoje dziecko było objęte badaniem, zapytaj nauczyciela czy zgłoszono Twoją placówkę do programubadań.

Kolejne badania zaplanowaliśmy w Szczecinie i Kielcach. Relacja z ostatnich badań dostępna jest tutaj.

Gdzie na spotkanie

Najbliższe spotkanie dla rodziców zaplanowaliśmy na 6 listopada 2023 w Słupsku.

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie i facebooku oraz bezpośrednio w Waszych placówkach. Informacje dostępne będą również w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pod które podlegają placówki.

Co robimy dla nauczycieli wychowawców

naszych dzieci

01. Przygotowaliśmy program przesiewowych badań wybranych parametrów wzrokowych dzieci w wieku 6 lat. Ma on na celu wykrycie problemów wzrokowych, zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole, by na lekcjach mogło być skoncentrowane i czynić lepsze postępy w nauce. Program jest realizowany w całej Polsce.

Co możesz
zrobić

Jako nauczyciel możesz zgłosić swoją placówkę do programu badań. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo, pobierz prezentację dla dyrektora placówki.

02. Organizujemy konferencje naukowo - dydaktyczne dla kadry pedagogicznej na temat funkcji wzrokowych i ich znaczenia w rozwoju i nauce dzieci. Wiemy bowiem, że nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni spędzają najwięcej czasu z naszymi dziećmi. Są w stanie wychwycić symptomy problemów ze wzrokiem, a następnie przekazać spostrzeżenia rodzicom. Wiedza przekazywana na konferencji daje nauczycielom konkretne umiejętności jak rozpoznawać wczesne symptomy zaburzeń wzroku u dzieci oraz w jaki sposób najlepiej przekazywać te informacje rodzicom, by pomóc im we wczesnej diagnozie i odpowiedniej terapii. Udział kadry pedagogicznej w konferencjach jest bezpłatny.

O terminie i miejscu kolejnych konferencji naukowo - dydaktycznych będziemy informować na stronie fundacji, na naszym Facebooku oraz przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli. Następna konferencja planowana jest w Szczecinie. Relacja z poprzedniej konferencji dostępna jesttutaj.

Co robimy

Dla terapeutów

01. BADANIA PARAMETRÓW WIDZENIA

Przygotowaliśmy program badań wybranych parametrów wzrokowych wykraczających poza ostrość widzenia dla grup wiekowych: 6 lat, 7 lat, 8-12 lat, 13 lat. Badania dają możliwość wykrycia dysfunkcji wzrokowych mających wpływ na rozwój dziecka w zakresie funkcji psychomotorycznych i społeczno-emocjonalnych, mówimy tu między innymi o sferze fizyczno-ruchowej, lateralizacji, sferze poznawczej.Naszym celem jest, by każde dziecko miało szanse na wczesną diagnozę widzenia.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zainteresowane badaniami parametrów wzrokowych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Relacja z przeprowadzonych badań dostępna jest tutaj.

02.KONFERENCJE NAUKOWO - DYDAKTYCZNE

Organizujemy konferencje naukowo - dydaktyczne dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na temat funkcji wzrokowych i ich znaczenia w rozwoju i nauce dzieci. Dzięki udziałowi w tych wydarzeniach, pracownicy zyskują narzędzia do skutecznego wspierania dzieci i rodziców w diagnozie i terapii zaburzeń widzenia. Wczesne wykrycie lub ich wykluczenie daje większe korzyści z prowadzonych przez poradnie terapii oraz przyczynia się do postępów w nauce i rozwoju dziecka. Udział pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w konferencjach jest bezpłatny.

O terminie i miejscu kolejnych konferencji naukowo - dydaktycznych będziemy informować na stronie fundacji, na naszym Facebooku oraz przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli. Następna konferencja planowana jest w Szczecinie. Relacja z poprzedniej konferencji jest dostępna tutaj.

Twoja firma może pomóc

Formy
współpracy

Zaangażuj swoją firmę w wartościowe projekty na rzecz zdrowia dziecka. Sprawdź co wspólnie możemy zrobić, aby nasze inicjatywy były dostępne dla wszystkich dzieci w wieku 6-9 lat. Działając razem, możemy osiągnąć znacznie więcej niż w pojedynkę.

Około 2 miliony dzieci oczekuje na dostęp do wczesnej diagnozy. Pomóż nam dotrzeć do jak największej liczby dzieci. Wspólnie możemy zdziałać o wiele więcej. Przekaż darowiznę na wybrane działanie lub po prostu na cele statutowe.

badania przesiewowe widzenia
diagnoza u optometrysta
terapia widzenia
konferencja dla nauczycieli
darowizna na dzieci

Pomagaj!

Twoje wsparcie jest kluczowe, aby nasze inicjatywy były dostępne dla wszystkich dzieci w wieku 6-9 lat. Działając razem, możemy osiągnąć znacznie więcej niż w pojedynkę.

Około 2 miliony dzieci oczekuje na dostęp do wczesnej diagnozy. Pomóż nam dotrzeć do jak największej liczny dzieci. Wspólnie możemy zdziałać o wiele więcej.

Przekaż darowiznę na wybrane działanie lub po prostu na cele statutowe.

Pomagam

Zrealizowane działania

01. Badania - pilotaż Słupsk

W roku szkolnym 2022/2023 ruszyła I edycja przesiewowych* badań widzenia w ramach projektu "Spojrzeć Inaczej" i została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska. Współorganizatorami były Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku wraz z marką ONYA®. Diagnozą zostały objęte 6-letnie dzieci z trzydziestu przedszkoli i szkół podstawowych na terenie miasta Słupska. W sumie przebadaliśmy 576 dzieci.

*badaniami objęliśmy wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili zgodę

576
przebadanych dzieci w wieku 6 lat

Wyniki badań - skrót

W grupie 576 dzieci przebadanych pod kątem wybranych parametrów wzrokowych wskazano:

  • 202 sześciolatków (35%), które ze względu na nieprawidłowości w zakresie procesu widzenia (tj. motoryki oczu, konwergencji, akomodacji, zez) wskazane zostały do pogłębionej diagnozy specjalistycznej;
  • 216 sześciolatków (37,5%) wymagających obserwacji w momencie rozpoczęcia edukacji szkolnej ze względu na szeroki wachlarz symptomów świadczących o problemach z widzeniem;
  • 158 sześciolatków (27,5%) uzyskało wynik w normie.
1 na 3
dzieci wymaga specjalistycznej diagnozy i terapii

I co dalej?

Pogłębiona diagnoza specjalistyczna u optometrysty czy ortoptysty nie jest refundowana przez NFZ, dlatego zaledwie 28 dzieci (rodziców) wykonało specjalistyczne badania, z których wszystkie potwierdziły problemy wzrokowe wymagające specjalistycznej terapii bądź czasowej opieki specjalistycznej.

Na diagnozę oczekuje jeszcze 174 sześciolatków.

Jako fundacja chcemy wspierać rodziców w finansowaniu diagnozy i terapii dla dzieci z zaburzeniami funkcji wzrokowych.


28 z 202
dzieci pod opieką specjalisty

02. KONFERENCJA - Pomorskie

24 maja 2023 roku w Słupsku odbyła się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo - Dydaktyczna poświęcona funkcjom wzrokowym i ich znaczeniu w rozwoju i nauce dzieci. Było to pierwsze tego typu interdyscyplinarne przedsięwzięcie gromadzące znanych i cenionych specjalistów z dziedziny optometrii, ortoptyki, pedagogiki i fizjoterapii. Dla pracowników oświatowych wejście na konferencję po rejestracji było bezpłatne.

Celem konferencji było podniesienie świadomości nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych specjalistów zainteresowanych funkcjami wzrokowymi dziecka.

140
uczestników
Słupsk 2023

Relacja z
konferencji

Tematem konferencji były "Funkcje wzrokowe - edukacja, zdrowie i życie codzienne dziecka". Wśród prelegentów znaleźli się:

  • mgr. Marlena Bobrowska, wykładowca o bogatym doświadczeniu w dziedzinie optometrii i optyki, przedstawiła wykłady dotyczące roli funkcji wzrokowych w życiu codziennym oraz ich wpływu na postawę ciała.

  • mgr Małgorzata Orkisz, ceniona na rynku lokalnym optometrystka, skoncentrowała się na znaczeniu wczesnego wykrywania problemów wzrokowych u dzieci i roli nauczyciela w tym procesie.
  • mgr inż. Jarosław Suda optometrysta praktykujący na rynku lokalnym zaprezentował "Trudności poznawcze, rozwojowe i w uczeniu się, a rozwój widzenia u dzieci". W ramach tej prezentacji omówiono jak zaburzenia widzenia wpływają na rozwój i naukę u dzieci. Przedstawiono różne rodzaje trudności wzrokowych i rozwojowych oraz kto i w jaki sposób przeprowadza badania w tych obszarach, kładąc nacisk na podejście holistyczne.
  • mgr inż. Jarosław Suda i mgr inż. Małgorzata Wójcik omówili aspekty związane z badaniami przesiewowymi funkcji wzrokowych.
  • dr. hab. Ewa Boksa, tutor akademicki, neurologopeda i oligofrenopedagog przedstawiła temat "Funkcje wzrokowe a trudności w uczeniu się z perspektywy neurobiologicznej". W ramach tego tematu omówiono wybrane sposoby aktywizacji funkcji wzrokowych u dzieci przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Zaprezentowano również propozycję działań terapeutycznych uwzględniających dwa sposoby przetwarzania informacji wzrokowych przez strumień brzuszny i wzrokowy, zgodnie z etapami osiąganymi przez dziecko bez zakłóceń w rozwoju.
  • mgr Wojciech Czajka i mgr Justyna Dyrcz z Centrum Rehabilitacji AVENIR omówili nowe zagadnienie jakim są "Wady postawy u dzieci i młodzieży w dobie pandemii COVID-19". Przedstawiono wpływ pandemii na występowanie wad postawy oraz najczęściej obserwowane obecnie wady postawy. Ponadto, poruszono temat odpowiedniego momentu zgłoszenia się do fizjoterapeuty oraz omówiono oczekiwane efekty terapii. Duży nacisk położono również na rolę rodzica w zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu wad postawy.

Współpraca

Organizatorzy, patronat honorowy i patronat medialny wydarzenia:

Co inni mówią o nas?


Co Ty możesz zrobić

Wesprzyj nasze działania

Poznaj nasze inicjatywy i wesprzyj tą, która jest bliska Twojemu sercu. Razem możemy tworzyć lepszą przyszłość dzieci, które potrzebują specjalistycznej diagnozy i terapii widzenia.

Twoja hojność umożliwi dotarcie z naszymi działaniami do jeszcze większej liczby dzieci. Wiemy, że wzrok kształtuje się do 9 roku życia, dlatego razem możemy zdążyć z pomocą i przyczynić się do wykrycia problemów wzrokowych odpowiednio wcześnie, wyrównując szanse dziecka na dobry start w dorosłe życie.

Oto co możesz zrobić

Wesprzyj nas jednorazową wpłatą albo deklarując stałe comiesięczne darowizny - w ten sposób deklarujesz, że chcesz być z nami na stałe. Pozwoli to nam realizować kolejne działania i poszerzać ich skalę. Pamiętaj, że nie ma za małych wpłat, liczy się każdy gest!

Bądź z nami

Wejdź na profil Fundacji na Facebooku, zalajkuj go i dołącz do naszej społeczności. Śledź wpisy i udostępniaj wydarzenia - dzięki temu więcej osób dowie się, co razem robimy!

Wpłacam darowiznę
Ważne Posiadamy punkty w różnych lokalizacjach w Polsce. Jeśli jesteś zainteresowany/a osobistym spotkaniem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
siedziba ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce
Oddział ul. Wąwozowa 25/29, 02-796 Warszawa
Oddział ul. 3-maja 27/31, 81-364 Gdynia
Telefon +48 534 500 550
KRS 0001029405 NIP 657-297-79-86
Email fundacjaonya@gmail.com
Bank 20 1870 1045 2078 1076 7578 0001
Join us on Instagram for more designs!

Order a wrapping for a birthday gift and get baloons for free!


Order now
Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam naszych produktów, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Szczegóły Rozumiem
Cookies